Velkommen til OnLine English

Etablert i 1995

OnLine English tilbyr høykvalitets redigering av vitenskapelige og akademiske tekster.

Vi tilbyr korrigering og forbedring av engelske tekster for forfattere med engelsk som fremmedspråk.

Siden 1995 har vi hjulpet kunder over hele verden med å publisere i tidsskrifter med høy impaktfaktor.

Vårt kvalitetssikringssystem er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

OnLine English garanterer at ditt dokument vil bli redigert av eksperter med engelsk som morsmål; de fleste med doktorgrad og SAMTLIGE med mange års forsknings- eller fagkompetanse. Vi dekker et bredt spekter av akademiske fag og forskningsområder.

OnLine English vil gi deg støtte også etter at du har sendt ditt dokument til et tidsskrift eller forlag.

OnLine English spesialiserer seg på tidsskriftsartikler, men vil redigere dokumenter av alle typer – inkludert forskningspapirer og sammendrag, konferanseforedrag, sakkyndiges rapporter, respons på sakkyndiges rapporter, utdannings- og opplæringsmateriell, CV-er, avisartikler, årsberetninger, forslag og innlegg.

Det er vår policy å samarbeide med våre kunder for å sikre at de er helt tilfredse.

OnLine English gir enkeltpersoner, forskningsorganisasjoner og bedrifter adgang til et stort team av akademiske og vitenskapelige rådgivere med engelsk som morsmål og med spesialekspertise som dekker alle felt. Det er en rask, effektiv måte å endre det engelske språket i dine dokumenter til engelsk av høyeste kvalitet.


TJENESTENIVÅER: SØLV GULL PLATINA

Sølv: En rimelig språkvasktjeneste dekket av OnLine English kvalitetsgaranti.

En korrekturekspert vil sikre at ditt dokument er feilfritt og fremstår som om det er skrevet av en person med engelsk som morsmål. For å kvalifisere for språkvasktjenesten OnLine English Sølv, må et dokument være skrevet på rimelig god engelsk (det vil si at det ikke krever omfattende rettelser).

Gull: Redigeringstjenesten OnLine English Gull er de fleste kundenes foretrukne valg.

  • Hvert dokument blir gjennomgått av to spesialister; en med doktorgrad og spesialkompetanse på området, og en språkekspert.
  • Alle feil blir rettet.
  • Stil og uttrykk forbedres.
  • Dokumentet kan, UTEN TILLEGGSGEBYR, bli sjekket mot tidsskriftets forfatterveiledning.

Platina: OnLine English Platina er vår mest omfattende redigeringstjeneste.

Den dekker alt som tilbys i redigeringstjenesten Gull, pluss

  • grundigere gjennomgang, inkludert omskriving ved behov;
  • redaksjonell fokus på generell dokumentstruktur;
  • betydelige forbedringer i stil, flyt og uttrykksformer;
  • kommentarer med hensyn til standard metodologi eller annet teknisk eller fagrettet innhold som en forfatter bør se nærmere på; og
  • redigering utført av spesialist med doktorgrad og et betydelig antall tidsskriftsartikler publisert, korrekturlesning av språkekspert samt kvalitetssjekk av høyt kvalifisert anmelder.

I tillegg tilbys det, sammen med samtlige tre alternativer (sølv, gull, platina), full eller delvis reformatering for å sikre at ditt dokument oppfyller alle krav for ETHVERT tidsskrift som du nominerer. Tjenesten kan dekke tekst eller referanser, eller begge deler.

Full støttetjeneste for forfatter

Også kjent som «One Dragon» tjenesten. Denne forfatterstøtten består av en rekke tilleggstjenester som tilbys før, under og etter utarbeidelse av dokumentet.  De forskjellige komponentene kan brukes separat eller sammen for å gi forfatteren en omfattende støttetjeneste.  Kontakt oss for videre opplysninger (ole@oleng.com.au).

If you have any further questions, please Contact Us.

Ready to place an order? Send inn ordre
© 1995 - 2024 OnLine English. All rights reserved.