Välkommen till OnLine English

Grundat 1995

OnLine English erbjuder förstklassig vetenskaplig och akademisk redigering.

Vi förser författare vars modersmål inte är engelska med engelska rättningar och förbättringar.

Vi har hjälpt kunder över hela världen att publicera i inflytelserika tidskrifter sedan 1995.

Vårt kvalitetssäkringssystem uppfyller kraven i ISO 9001:2008.

OnLine English garanterar att ditt dokument redigeras av experter som har engelska som modersmål; de flesta har en doktorsexamen och ALLA har många års forskning eller professionell erfarenhet bakom sig. Vi täcker ett vitt fält av forskning och akademiska ämnesområden.

OnLine English kommer att ge dig support efter att ditt dokument har skickats till en tidskrift eller förläggare.

OnLine English specialiserar sig på inlämning till tidskrifter men vi redigerar alla slags dokument, inklusive forskningsuppsatser och abstrakt/sammanfattningar, konferensföredrag, rapporter från granskare, svar till rapporter från granskare, utbildnings- och undervisningsmaterial, CV:n, artiklar för informationsblad, årsrapporter, förslag och framlägganden.

Vår policy är att arbeta med våra kunder och försöka se till att de är helt tillfredsställda.

OnLine English ger enskilda personer, forskningsorganisationer och affärsrörelser tillgång till ett expertteam med engelskspråkiga akademiker och forskningskonsulenter som täcker alla områden. Det är ett snabbt och effektivt sätt att omvandla engelskan i dina dokument till engelska av högsta kvalitet.


SERVICENIVÅER: SILVER GULD PLATINA

Silver: En korrekturläsningsservice av budgettyp som täcks av OnLine English kvalitetsgaranti.

En expertredaktör ser till att ditt dokument är felfritt och ser ut som om det vore skrivet av en engelskspråkig författare. För att kvalificera sig för OnLine English Silvers redigeringsservice måste dokumentet vara skrivet på relativt god engelska (dvs. det får inte kräva större rättningsarbete).

Guld: OnLine English Guld är den redigeringsservice som föredras av de flesta av våra kunder.

Två redaktörer redigerar varje dokument: en specialist med doktorsexamen i ämnesområdet och en språkspecialist.

Alla fel rättas.

Stil och uttryck förbättras.

UTAN EXTRA KOSTNAD kan dokumentet kontrolleras gentemot tidskriftens instruktioner.

Platina: Vår Platina redigeringsservice är vår mest omfattande service.

Den erbjuder allt som täcks av Guld redigeringsservice plus:

  • ytterligare uppmärksamhet, inklusive omskrivning vid behov,
  • redigeringsfokus på dokumentets helhetsstruktur,
  • väsentlig förbättring av stil, flyt och uttryck, och
  • kommentarer angående frågor gällande standardmetodik eller annat tekniskt eller specialinriktat innehåll som författaren kan behöva ge ytterligare uppmärksamhet.
  • redigering av en erfaren ämnesområdesspecialist med doktorsexamen och ett större antal utgivna tidskriftsartiklar bakom sig, en erfaren språkspecialist, och en kvalitetskontroll av en erfaren granskare.

Som en ytterligare service kan fullständig eller delvis omformatering erbjudas med alla tre valen (silver, guld eller platina) för att se till att ditt dokument följer de krav som uppställts av ALLA tidskrifter du nominerar. Servicen kan täcka text, referenser eller båda.

Total författarstödsservice (TASS)

Också känd som ‘One Dragon’-service. Som en del av det totala författarstödet erbjuds kunden ett antal tilläggstjänster före, under och efter skapandet av dokumentet. TASS består av olika komponenter som kan användas separat eller tillsammans för att ge en heltäckande författarstödsservice. Kontakta oss för information (ole@oleng.com.au).

If you have any further questions, please Contact Us.

Ready to place an order? Gör en beställning
© 1995 - 2024 OnLine English. All rights reserved.